top of page

Báo cáo thường niên năm 2021 của The Rising Voices

Báo cáo hàng năm của chúng tôi ghi lại một năm làm việc chăm chỉ, sự phát triển đáng kể của tổ chức và hành động đầy cảm hứng đã thúc đẩy cộng đồng người Mỹ gốc Á ở Michigan xây dựng sức mạnh cộng đồng và tập thể. Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về những thành tựu, lễ kỷ niệm và hy vọng của chúng tôi về tương lai của Rising Voices. 

bottom of page