top of page
Screen Shot 2021-09-13 at 2.10.53 PM.png

Làm khảo sát

Michigan Khảo sát mức độ tương tác của công dân người Mỹ gốc Á ở Thái Bình Dương

Cuộc khảo sát về mức độ tương tác của người dân ở đảo quốc Mỹ Thái Bình Dương tại Michigan sẽ lập bản đồ sự tham gia của cử tri trong các cuộc bầu cử địa phương và liên bang, cung cấp hiểu biết rõ ràng về nhu cầu, ưu tiên và sự tham gia của cộng đồng vào tiến trình chính trị để các AAPI có thể xây dựng sức mạnh tổ chức và đảm bảo tiếng nói của chúng ta sẽ tiếp tục nghe. Cuộc khảo sát ngắn có thể được hoàn thành trực tuyến tại liên kết này và được cung cấp bằng các phiên bản tiếng Anh, tiếng Quan Thoại và tiếng Bangla.

LÀM KHẢO SÁT
bottom of page