top of page
FAMILIES 1.png

PHẢI LÃNH ĐẠO BẰNG LÃNH ĐẠO THÌ CHÚNG TA CÓ THỂ TIN TƯỞNG VỚI TƯƠNG LAI CỦA GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI.

FAMILIES 2.png

CHÚNG TÔI KẾT THÚC NHỮNG THÍ SINH NÀY

Title Banner.png

CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO NÀY
SẼ CHIẾN ĐẤU CHO

1

Giáo dục hòa nhập

2

Chăm sóc sức khỏe có thể tiếp cận

3

Khu dân cư sạch sẽ và môi trường bền vững

4

Tự do sinh sản

5

Công bằng kinh tế và cơ hội cho tất cả mọi người

6

Công lý chủng tộc và quyền của người nhập cư

PATTERN.png

STATEWIDE & LIÊN BANG

RASHIDA.png

RASHIDA TLAIB

Đối với Quận Quốc hội # 12

GRETCHEN.png

GRETCHEN WHITMER

Dành cho Thống đốc Michigan

JOCELYN.png

JOCELYN BENSON

Đối với Ngoại trưởng Michigan

DANA.png

DANA NESSEL

Đối với Tổng chưởng lý Michigan

KYRA.png

KYRA HARRIS BOLDEN

Đối với Tòa án Tối cao Michigan

RICHARD.png

RICHARD H. BERNSTEIN

Đối với Tòa án Tối cao Michigan

MACOMB

AISHA.png

AISHA FAROOQUI

Đối với Quận # 57 của Hạ viện

MAI.png

MAI XIONG

Đối với Quận ủy Macomb Phường 2

STEPHANIE.png

STEPHANIE CHANG

Đối với Khu vực Thượng viện Tiểu bang # 3

PATTERN.png

OAKLAND

ROSEMARY.png

DR. AJAY RAMAN

Cho Ủy viên Quận Oakland Quận # 14

AJAY.png

DR. AJAY RAMAN

Cho Ủy viên Quận Oakland Quận # 14

PATTERN.png

WAYNE

STEPHANIE.png

STEPHANIE CHANG

Đối với Khu vực Thượng viện Tiểu bang # 3

ABRAHAM.png

ABRAHAM AIYASH

Đối với Hạ viện Quận 9

RANJEEV.png

RANJEEV PURI

Đối với Quận # 24 của Hạ viện

DARRIN.png

DARRIN CAMILLERI

Đối với Khu vực Thượng viện Tiểu bang # 4

WASHTENAW

JENNIFER.png

JENNIFER CONLIN

Đối với Quận # 48 của Hạ viện

YOUSEF.png

YOUSEF RABHI

Đối với Quận ủy Washtenaw Quận # 8

AYESHA.png

AYESHA GHAZI EDWIN

Đối với Hội đồng Thành phố Ann Harbour | Phường 3

bottom of page