top of page
FAMILIES 1.png

Các cộng đồng người Mỹ gốc Á phải bầu ra những Nhà lãnh đạo mà chúng ta có thể tin tưởng cho tương lai của gia đình mình.

FAMILIES 2.png

Chúng tôi chứng nhận cho những ứng cử viên này

Title Banner.png

Các Nhà lãnh đạo này phải đấu tranh cho

1

Giáo dục trọn gói

2

Y tế sức khỏe dễ  dàng sử dụng

3

Làng sớm sạch sẽ và môi trường bền vững

4

Quyền tự do sinh con

5

Công bằng kinh tế và cơ hội cho tất cả mọi người

6

Công bằng chủng tộc và quyền của người nhập cư

PATTERN.png

STATEWIDE & FEDERAL

RASHIDA.png

RASHIDA TLAIB

For Congress District 12

GRETCHEN.png

GRETCHEN 

WHITMER

For Michigan Governor

JOCELYN.png

JOCELYN

BENSON

For Michigan Secretary

of State

DANA.png

DANA

NESSEL

For Michigan

Attorney General

KYRA.png

KYRA HARRIS BOLDEN

For Michigan

Supreme Court

RICHARD.png

RICHARD H. 

BERNSTEIN

For Michigan

Supreme Court

MACOMB

AISHA.png

AISHA FAROOQI

For House of Representatives District 57

MAI.png

MAI XIONG

For County Commissioner Macomb Ward 2

STEPHANIE.png

STEPHANIE CHANG

For State Senate District 3

PATTERN.png

OAKLAND

ROSEMARY.png

ROSEMARY BAYER

For State Senate District 13

AJAY.png

DR. AJAY RAMAN

For County Commissioner Oakland District 14

PATTERN.png

WAYNE

STEPHANIE.png

STEPHANIE CHANG

For State Senate District 3

ABRAHAM.png

ABRAHAM AIYASH

For House of Representatives District 9

RANJEEV.png

RANJEEV PURI

For House of Representatives District 24

DARRIN.png

DARRIN CAMILLERI

For State Senate District 4

WASHTENAW

JENNIFER.png

JENNIFER CONLIN

For House of Representatives District 48

YOUSEF.png

YOUSEF RABHI

For County Commissioner Washtenaw District 8

AYESHA.png

AYESHA GHAZI EDWIN

For City Council Ann Harbor | Ward 3

bottom of page